гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Обучения

От 2006 г. организираме обучения в областта на административното, митническото, акцизно и данъчно законодателство, в областта на обществените поръчки и др.
  • Семинар на тема “АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

    Семинарът ще се проведе на 24 ноември 2021 г. Фирма „ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ЕООД, организира онлайн семинар на тема “АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”. Семинарът ще се проведе на 24 ноември 2021 г. Формат на провеждане: онлайн през Zoom. Лектор: Мариана Кацарова – юрист, водещ експерт по обществени поръчки.Таксата за участие е 160,00 (сто и шестдесет) лв. на човек без ДДС (192,00 лв. с ДДС). Групова такса за представители от една фирма / ведомство - от 2 до 6 души - 300,00 (триста) лв. без ДДС (360 лв. с ДДС), като за всеки следващ участник се прибавя такса от 50,00 (петдесет) лв. без ДДС (60,00 лв. с ДДС). Начало на семинара – 9.30 часа.

    Прочети публикацията