гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Обучения

От 2006 г. организираме обучения в областта на административното, митническото, акцизно и данъчно законодателство, в областта на обществените поръчки и др.