гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

Уважаеми дами и господа,
 
Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира работна среща на тема „ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
 
Работната среща ще се проведе на 03 и 04 ноември 2011 г. (четвъртък и петък) в конферентна зала № 1 на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.
 
Работната среща ще включва дискусия на следните теми:
· Отмяна на Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки и нова правна регламентация на малките поръчки;
· Нови изисквания към решенията на възложителите за откриване на процедурите за възлагане на поръчки. Възможности за издаване на „решения за промяна”;
· Промени в състава на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Новости в отношенията на възложителя и неговия помощен орган;
· Въвеждане на подробна регламентация в правилата за участие в процедурите по обществени поръчки на обединение, които не са юридически лица;
· Промени в правомощията на Агенцията по обществени поръчки /АОП/. Нов модел за осъществяване на предваритилин контрол;
· Промени в разпоредбите относно обжалването на действия и актове на възложителя пред КЗК, както и в административно-наказателните разпоредби;
 
Лектори на семинара ще бъдат:
· Г-жа Милана Кривачка – консултант в областта на обществените поръчки. Участвала е активно в изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.
· Г-жа Елена Димова – член на Комисията за защита на конкуренцията;
· Г-н Ивайло Стоянов – началник на отдел „Предварителен контрол” в Агенция по обществените поръчки.
 
Таксата за участие е 180 /сто и осемдесет/ лв. на човек.
Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лектора, кафе паузи и работен обяд.
 
Tаксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД
в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София
IBAN: BG77BUIN95611000209773
SWIFT (BIC): BUINBGSF
 
Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в Парк хотел “Витоша” в гр.София при преференциални цени


19.10.2016

« Назад към всички публикации