гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС”

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС”

 

Семинарът ще се проведе на 16 юни 2017 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 • Промени в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447;
 • Очаквани изменения в Делегирания регламент (ЕС) 2015/2446 г.
 • Обсъждане на промените в областта на обезпеченията;
 • Обсъждане на въпроси, касаещи прилагането на специалните режими;
 • Въпроси, касаещи предстоящото преиздаване на разрешенията за ползване на специалните режими, съгласно новите правила;
 • Въвеждане на системата REX и използването на REX номера в хода на декларирането;
 • Промени в международните споразумения на ЕС, касаещи произхода на стоките;
 • Обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на Регламент 952/2013.
 • Усъвършенстване на БИМИС с промяна и добавяне на нови функционалности;

 

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 • г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Веска Тодорова – началник отдел “Произход на стоките” в дирекция “ТП” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Хризантема Бауренска – държавен инспектор в отдел “МРП” в митница Варна.

 

Начало на семинара – 9.15 часа на 16.06.2017 г. (9.00 – 9.15 - регистрация).

 

Срок за потвърждение: до 09.06.2017 г. (петък).

 

Таксата за участие е 200 (двеста) лв. на човек (без ДДС).

За втори и следващ участник от една фирма, таксата е 190 (сто и деветдесет) лева (без ДДС).

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню - при предварителна заявка).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

Моля, изпратете попълнена регистрационната карта на факс: (02) 954 32 08 или на e-mail: office@unitax-consult.com

Изтеглете формата за регистрация от тук!  

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

16.06.2017 (петък)

 

 

09.00 – 09.30

Регистрация

 

09.30 - 10.30

Промени в областта на обезпечението на митническото задължение – лектор г-жа Розалия Димитрова – директор на дирекция „Митнически режими и процедури“ в ЦМУ

 

10.30 – 11.00

Кафе пауза

 

11.00 – 12.00

Промени в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447 и Очаквани изменения в Делегирания регламент (ЕС) 2015/2446 г.

– лектор г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел „Внос и износ“ на дирекция „МРП“ в ЦМУ

 

 

12.00 – 13.00

Усъвършенстване на БИМИС с промяна и добавяне на нови функционалности при обработка на митническа декларация при внасяне и подаване на придружаващи документи по електронен път

– лектор г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел „Внос и износ“ на дирекция „МРП“ в ЦМУ

 

 

13.00 – 14.00

Обяд

 

14.00 – 15.30

Обсъждане на въпроси, касаещи прилагането на специалните режими и въпроси, касаещи предстоящото преиздаване на разрешенията за ползване на специалните режими, съгласно новите правила

– лектор г-жа Хризантема Бауренска – държавен инспектор в отдел “Митническо режими и процедури” в митница Варна

 

 

15.30 – 16.00

Кафе пауза

 

16.00 – 17.30

Въвеждане на системата REX в споразуменията за свободна търговия на ЕС с държавите партньори. Използването на REX номера в процеса на митническо деклариране и обращение към базата данни на ЕК във връзка с предоставяните от ЕС едностранни тарифни преференция по Общата система за преференции

– лектор г-жа Веска Тодорова – началник отдел „Произход на стоките“ в дирекция „Тарифна политика“ на ЦМУ


16.06.2017

« Назад към всички публикации