гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "Новият митнически кодекс на съюза, в сила от 01.05.2016 година преходни правила"

Уважаеми дами и господа,

Фирма „ЮНИТАКСОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “НОВИЯТ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА, В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г. ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА.”

Семинарът ще се проведе на 31 март – 01 април 2015 г. (четвъртък и петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 • Тарифно класиране на стоки и Обвързваща тарифна информация в контекста на новия Митнически кодекс /МК/ на Съюза;
 • Промени в митническото законодателство, свързани с правилата за придобиване на непреференциален произход на стоките;
 • Доказателства за преференциален произход на стоките по схемата на Европейския съюз, предназначена за държави бенефициери, по Общата система за преференции;
 • Гарантиране на еднаквото и хармонизирано прилагане на разпоредбите относно определянето на митническата стойност на стоките в съответствие с МК на Съюза;
 • Промени в митническото законодателство, свързани с въвеждането на стоките на митническата територия на Съюза – обобщена декларация за въвеждане, пристигане на стоки /уведомление за пристигане/, представяне на стоките, временно складиране и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г. до въвеждане на електронните системи;
 • Промени в митническото законодателство, свързани с поставяне на стоки под митнически режим – стандартна митническа декларация, опростена митническа декларация, други опростявания и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 • Промени в областта на митническия статус и транзит, произтичащи от МК на Съюза и регламентите във връзка с неговото прилагане, включително и преходните правила, свързани с електронните системи;
 • Промени в митническото законодателство при специалните режими, различни от транзит /митническо складиране, свободни зони, временен внос, специфична употреба, активно и пасивно усъвършенстване/ в контекста на МК на Съюза и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 • Промени в митническото законодателство, свързани с извеждането на стоки от митническата територия на Съюза – формалности преди напускането на стоките, предварителна декларация преди заминаването на стоките, износ и реекспорт, обобщена декларация за напускане и преходни правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 • Обезпечаване на потенциално или съществуващо митническо задължение – общи разпоредби, предоставяне на обезпечение, форми на обезпечение, освобождаване от обезпечението.

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 • г-жа Розалия Димитрова – заместник директор на Агенция “Митници”;
 • г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-н Динамир Крумов – главен експерт в отдел „МИР, ВС, СЗ и СС” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Михаела Петрова – старши юрисконсулт в отдел “Събиране на митническото задължение и традиционни собствени ресурси” в дирекция“Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”
 • експерти от отдел “ТАРИК и тарифно класиране” в дирекция “Тарифна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • експерти от отдел “Произход на стоките” в дирекция “Тарифна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • експерти от отдел “Митническа стойност и привилегировани операции” в дирекция “Тарифна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;

Таксата за участие е 330 (триста и тридесет) лв. на човек (без ДДС).

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 310 (триста и десет) лева (без ДДС).

При записване до 07.03.2016 г. се ползва отстъпка от 10 /десет/ лева от горните цени.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню - при предварителна заявка).

Начало на семинара – 9.30 часа на 31.03.2016 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

Срок за потвърждение: до 25.03.2016 г. (петък).

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

Изтеглете формата за регистрация от тук!


26.02.2016

« Назад към всички публикации