гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема „АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.“

Уважаеми дами и господа,

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД организира семинар на тема „ АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.

 

Семинарът ще се проведе на 07 декември 2017 г. (четвъртък) в конферетната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 

 • Актуални изменения в Закона за акцизите и данъчните складове и правилнка за неговото приложение, в сила от 01.01.2018 г.;
 • Изменения и допълнения в Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки и Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове;
 • Промени в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия;
 • Обсъждане на измененията в Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС);
 • Фаза 3.3. на EMCS]
  • Обсъждане и дискусия по актуални въпроси, възникнали при прилагането на ЗАДС и ППЗАДС.

 

Лектори са експерти от Агенция “Митници”:

 • г-жа Светла Генова – директор на Дирекция “Акцизи” при ЦМУ, Агенция “Митници”
 • г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” при ЦМУ, Агенция „Митници”
 • г-н Тихомир Пурев – главен експерт в отдел „Методология и административно сътрудничество” в ЦМУ, Агенция „Митници”

 

Таксата за участие е 190 (сто и деветдесет) лв. на човек без ДДС, или 228 /двеста двадесет и осем/ лв. на човек с ДДС.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС, или 216 /двеста и шестнадесет/ лева с ДДС.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (при предварителна заявка възможност за вегетарианско меню).

 

Начало на семинара – 9.30 часа на 07.12.2017 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

Срок за потвърждение: до 30.11.2017 г. (четвъртък)

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

Моля, изпратете попълнена регистрационната карта на факс: (02) 954 32 08 или на e-mail: office@unitax-consult.com

Изтеглете формата за регистрация от тук!  


07.12.2017

« Назад към всички публикации