гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема “ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАДС В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г. ФАЗА 3.3. НА EMCS. ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ.”

Уважаеми дами и господа,

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД организира семинар на тема “ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАДС В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г. ФАЗА 3.3. НА EMCS. ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ.

Семинарът ще се проведе на 05 декември 2016 г. (понеделник) в конферетната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  • Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 01.01.2017 г., както и предстоящите промени в Правилника за неговото прилагане;

  • Фаза 3.3 на EMCS;

  • Обсъждане на практиката по проверки и ревизии, извършени от митническата администрация. Често констатирани пропуски и грешки в работата на акцизните оператори;

  • Обсъждане и дискусия по зададени от акцизните оператори и техните организации въпроси.

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

  • г-жа Светла Генова – директор на Дирекция “Акцизи” при ЦМУ, Агенция “Митници”;

  • г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” при ЦМУ, Агенция „Митници”;

  • експерт от дирекция „Последващ контрол“ при ЦМУ на Агенция „Митници“.

Таксата за участие е 190 (сто и деветдесет) лв. на човек без ДДС.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (при предварителна заявка възможност за вегетарианско).

Начало на семинара – 9.30 часа на 05.12.2016 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

Срок за потвърждение: до 30.11.2015 г. (сряда).

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

Моля, изпратете попълнена регистрационната карта на факс: (02) 954 32 08 или на e-mail: office@unitax-consult.com

Изтеглете формата за регистрация от тук!


05.12.2016

« Назад към всички публикации