гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема “НОВИЯТ ПОРТАЛ ЗА МИТНИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ. АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.”

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “НОВИЯТ ПОРТАЛ ЗА МИТНИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ. АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.”

 

Семинарът ще се проведе на 15 декември 2017 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  • Актуални въпроси свързани с новия търговски портал за митнически решения по МКС и Системата за управление на митническите решения (CDMS);
  • Обсъждане на въпроси, касаещи прилагането на специалните режими и преиздаването на разрешенията за тяхното ползване;
  • Отговори на въпроси, свързани с практическото прилагане на Регламент 952/2013

 

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

  • г-жа Хризантема Бауренска – държавен инспектор в отдел “МРП” в митница Варна.

 

Начало на семинара – 9.30 часа на 15.12.2017 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

 

Срок за потвърждение: до 08.12.2017 г. (петък).

 

Таксата за участие е 190 (сто и деветдесет) лв. на човек без ДДС, или 228 /двеста двадесет и осем/ лв. на човек с ДДС.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС, или 216 /двеста и шестнадесет/ лева с ДДС.

 

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню - при предварителна заявка).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 

Моля, изпратете попълнена регистрационната карта на факс: (02) 954 32 08 или на e-mail: office@unitax-consult.com

Изтеглете формата за регистрация от тук!  


15.12.2017

« Назад към всички публикации