гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Cеминар на тема „АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Уважаеми дами и господа,

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД организира семинар на тема „АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Семинарът ще се проведе на 29 юни 2018 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 

  • Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове;

 

  • Предстоящи промени в Наредба № H-1/2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки;

 

  • Предстоящи промени в Наредба № Н-7/2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от ЗАДС;

 

  • Обсъждане въпроси, възникнали във връзка с прилагането на Наредба № 2/2018 за условията и реда за подаване на документи по ЗАДС по електронен път;

 

  • Дискусия на актуални въпроси свързани с прилагането на акцизното законодателство – ЗАДС и ППЗАДС.

 

Лектор е г-жа Светла Генова – директор на Дирекция “Акцизи” при ЦМУ, Агенция “Митници”.

 

Таксата за участие е 190 (сто и деветдесет) лв. на човек без ДДС, или 228 /двеста двадесет и осем/ лв. на човек с ДДС.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС, или 216 /двеста и шестнадесет/ лева с ДДС.

 

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (при предварителна заявка възможност за вегетарианско меню).

 

Начало на семинара – 9.30 часа на 29.06.2018 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

Срок за потвърждение: до 25.06.2018 г. (понеделник)

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

Изтеглете регистрационната карта от тук.


29.06.2018

« Назад към всички публикации