гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема “ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВАТА МИТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВНАСЯНЕ /МИСВ/”

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВАТА МИТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВНАСЯНЕ”.

 

Семинарът ще се проведе на 11 декември 2018 г. (вторник) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  • Бизнес аспекти при работата с митническата информационна система за внасяне (МИСВ);
  • Изисквания на Регламент № 952/2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза;
  • Нови моменти, функционалности и работа с МИСВ;
  • Попълване на ДВС (декларация за временно складиране) и МДВ (митническа декларация за внасяне)
  • Етапи на обработка на ДВС И МДВ.

 

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници” – Дирекция „Митническа дейност и методология“ и Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ към ЦМУ на Агенция „Митници“.

 

Начало на семинара – 9.30 часа на 11.12.2018 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

 

Срок за потвърждение: до 04.12.2018 г. (вторник).

 

Таксата за участие е 190 (сто и деветдесет) лв. на човек без ДДС, или 228 /двеста двадесет и осем/ лв. на човек с ДДС.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС, или 216 /двеста и шестнадесет/ лева с ДДС.

 

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню - при предварителна заявка).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 

Изтеглете регистрационната карта оттук.


11.12.2018

« Назад към всички публикации