гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема “АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Фирма „ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ЕООД, организира семинар на тема “АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”.

 

Лектор: Мариана Кацарова – юрист, водещ експерт по обществени поръчки.

 

Семинарът ще се проведе на 24 ноември 2021 г. Формат на провеждане: онлайн през Zoom

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

Основни моменти при подготовка на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП:

 • работа със секция „Изисквания“ – използване на шаблони;
 • ценово предложение – ценови въпрос и списък с артикули, особени изисквания при прилагане на „обърнат“ ред;
 • определяне на срокове – секция „График“ – изисквания на ЗОП и ППЗОП.

Предварителен контрол чрез ЦАИС ЕОП от 01.07.2021 г.

Изменения в условията на публикувана поръчка

 • стъпки за извършване на еднократна промяна;
 • удължаване на срокове – основания, особености при събиране на оферти с обява.

Работа на комисията в ЦАИС ЕОП

 • съдържание на декларациите на комисията след промените в ППЗОП;
 • стъпки на комисията при работа в платформата – попълване на оценителни листове;
 • отваряне на ценови предложения – особености при обособени позиции;
 • документиране работата на комисията - изисквания.

Електронни решения на възложителя – създаване, подписване, връчване и публикуване.

Сключване на договор и оповестяване

 • сключване на договор в и извън ЦАИС ЕОП;
 • задължителни стъпки при публикуване на договор и на обявление за възложена поръчка в ЦАИС ЕОП.

 

Програма:

 

9.30 – 11.00 ч. Лекция

11.00 ч. – 11.15 ч. Пауза

11.15 – 12.30 ч. Лекция

 

12.30 – 13.30 ч. Обедна почивка

 

13.30 – 15.00 ч. Лекция

15.00 ч. – 15.15 ч. Пауза

15.15 – 17.00 ч. Лекция

 

Краен срок за записване: до 23.11.2021 г. (вторник).

 

Таксата за участие е 160,00 (сто и шестдесет) лв. на човек без ДДС (192,00 лв. с ДДС).

Групова такса за представители от една фирма / ведомство - от 2 до 6 души - 300,00 (триста) лв. без ДДС (360 лв. с ДДС), като за всеки следващ участник се прибавя такса от 50,00 (петдесет) лв. без ДДС (60,00 лв. с ДДС).

 

Цената включва обучение и сертификат за всеки участник.

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “Юнитакс Консулт” ЕООД в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 

 ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦОННА КАРТА


20.10.2021

« Назад към всички публикации