гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема “ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ И ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ”

Уважаеми дами и господа,

 Фирма „ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ЕООД съвместно с НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ /НОМА/, организира семинар на тема ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ И ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ”. 

Лектори: Лектори на семинара са експерти от дирекция „Митническа дейност и методология“ към ЦМУ на Агенция „Митници“:

•          г-жа Татяна Терзийска – началник отдел „Елементи за облагане“

•          г-жа Мая Белева – държавен експерт в сектор „Тарифно класиране и ТАРИК“

•          г-жа Бистра Маринова – старши експерт в сектор „Митническа стойност и произход“ 

Семинарът ще се проведе на 04 декември 2021 г. (събота). Формат на провеждане: онлайн през Zoom

Семинарът ще включва актуална информация и дискусия на следните теми:

  • Тарифно класиране на стоките
  • Произход на стоките 

Краен срок за записване: до 01.12.2021 г. (сряда). 

Таксата за участие е 150,00 (сто и петдесет) лв. на човек с включен ДДС.

Цената включва обучение и сертификат за участие за всеки записан участник. 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “Юнитакс Консулт” ЕООД в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF

Семинарът е БЕЗПЛАТЕН за служители на членовете на НОМА. 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦОННА КАРТА

Програма:

09:15 – 09:30             Регистрация в Zoom

09:30 – 12:00             Презентация модул „Тарифно класиране на стоките“

12:00 – 13:00             Обедна почивка

13:00 – 15:00             Презентация модул „Произход на стоките“

15:00 – 15:30             Дискусия

 19.11.2021

« Назад към всички публикации