гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 Г. ИЗМЕНЕНИЯТА НА ППЗАДС И НАРЕДБА № Н-1/22.01.2014 Г."

Уважаемидамиигоспода,

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 Г. ИЗМЕНЕНИЯТА НА ППЗАДС И НАРЕДБА № Н-1/22.01.2014 Г.

Семинарът ще се проведе на 27април 2015 г. (понеделник) в конферетната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  •  Обсъждане на промените в Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за неговото прилагане за 2015 г.;
  •  Анализ на измененията в Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, издаденаотминистъранафинансите;
  •  ИзискваиякъмданъчнозадълженителицапореданаНаредба№Н-1/2014 г. Точкизаконтрол. ПривежданевсъответствиесизменениятанаНаредбата;
  •  Дискусия по въпроси, касаещи работата на EMCSи БИМИС;
  •  Обсъждане на конкретни въпроси, поставени от акцизните оператори и техните организации.


Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

  •  г-жа Светла Генова – директор на Дирекция “Акцизи” при ЦМУ, Агенция “Митници”;
  •  г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
  •  г-н Тихомир Пурев – експерт в отдел „Методология и административно сътрудничество” в ЦМУ, Агенция „Митници”.

Таксата за участие е 190 (стоидеветдесет)лв. на човек.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (стоиосемдесет)лв.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню - при предварителна заявка.
 

Начало на семинара – 9.30 часа на 03.04.2015 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

Срок за потвърждение: до 20.04.2015 г. (понеделник).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации