гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Фирма “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, съвместно с Адвокатско съдружие “Денкова, Горанов и Партньори” организират семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС”.

Семинарът ще се проведе на 09-10 декември 2013 г. (понеделник и вторник) в конферетната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Темите на семинара са:

Одобрени икономически оператори. Видове сертификати. Критерии за получаване на статут. Подаване на заявление за ОИО и одобряване.

• Опростени процедури за деклариране. Издаване и функциониране на национални разрешения. Единни разрешения - консултационна процедура, разрешаване.

• Изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията с Регламент за изпълнение (ЕС) № 756/2012 на Комисията. Промяна в обхвата на режими с код 42 и код 63.

• Конвенция за общия транзит. Присъединяване на Турция.

• Правомощия на митническите органи в областта на закрилата на интелектуалната собственост. Новият Регламент № 608/2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи и за отмяна на Регламент № 1383/2003 г.

• Кратък коментар на новия Митнически кодекс (Регламент № 952/09.10.2013 г. на Европейския парламент и Съвета).

Лектори са водещи експерти от Централно митническо управление на Агенция „Митници”:

г-жа Розалия Димитрова – директор на Дирекция „Митнически режими и процедури”;

г-жа Мария Пашова – началник отдел „Внос и износ на стоки”;

г-жа Латинка Янкова – началник отдел „Транзит”;

г-жа Василка Точкова - главен експерт в отдел „Митническо законодателство” в Дирекция „Последващ контрол”;

г-жа Любка Цветкова – главен експерт в дирекция „Митническо разследване и разузнаване”.

Таксата за участие е 280 (двеста и осемдесет) лв. на човек.За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 270 (двеста и седемдесет) лв.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ „Даме Груев” София IBAN: BG77BUIN95611000209773, SWIFT (BIC): BUINBGSF

Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в Парк хотел “Витоша” в гр.София при преференциални цени.

Заявяване на участие и всякаква допълнителна информация: office@unitax-consult.com, www.unitax-consult.com тел.: (02) 954 32 80 • тел./факс: (02) 954 32 08 • моб.тел.: 0894 338026 • 0899 808321

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

09.12.2012 (Понеделник)

09.00 – 09.30 Регистрация

09.30 - 11.00 Лекция - Одобрени икономически оператори (ОИО). 

11.00 – 11.30 Кафе пауза.

11.30 – 13.00 Лекция - Опростени процедури за деклариране. 

13.00 – 14.00 Обяд.

14.00 – 15.00 Лекция - Промени в областта на закрилата на интелектуалната собственост.

15.00 – 15.30 Кафе пауза.

15.30 – 18.00 Лекция - Промяна в обхвата на режими с код 42 и код 63.

Лектори:

Василка Точкова - главен експерт в отдел „Митническо законодателство” към Дирекция „Последващ контрол”;

Любка Цветкова – главен експерт в дирекция „Митническо разследване и разузнаване”;

Мария Пашова – началник отдел „Внос и износ на стоки”.

 

10.12.2012 (Вторник)

09.00 – 10.30 Лекция - Присъединяването на Турция към Конвенцията за общ транзитен режим. 

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 13.00 Лекция - Коментар на новия Митнически кодекс (Регламент № 952/09.10.2013 г. на Европейския парламент и Съвета).

Лектори:

г-жа Латинка Янкова – началник отдел „Транзит”;

г-жа Розалия Димитрова – директор на Дирекция „Митнически режими и процедури”.


19.10.2016

« Назад към всички публикации