гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2010 Г."

Уважаеми Дами и Господа,

Фирма „ЮНИТАКС”, съвместно с Адвокатско съдружие “Денкова, Горанов и партньори” организира семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2010 Г.

Семинарът ще се проведе на 25-26.03.2010 г. (четвъртък и петък) в конферетната зала на хотел „Анел” в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14.

На семинара ще бъде отделено специално внимание на следните теми:

· Актуални проблеми в общите правила за възлагане на общестнвените поръчки и за учасктие в процедурите по възлагането им;

· Често срещани нарушения при изготвянето на документацията за участие в обществени поръчки;

· Проблеми при изготвянето, сключването и изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки. Рамково споразумение;

· Изменение на правилата за оспорване актовете на възложителите.

· Проблеми при прилагането на нововъведените правила за усвояване на средства от европейските фондове;

· Коментар на съдебната практика по прилагането на Закона за обществените поръчки и на Директива 2007/66/ЕО.

Лектори са:

Милана Кривачка – консултант в областта на обществените поръчки. Участвала е активно в изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.

Аделина Ковачева – съдия във Върховен административен съд

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТЪПНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ОТ

190 /СТО И ДЕВЕТДЕСЕТ/ ЛВ. НА ЧОВЕК!

Цената включва обучение, персонални консултации с лектора, учебни  материали, кафе паузи, работен обяд.

 

Таксата се заплаща по банкова сметка след потвърждаване на участието.

 

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта

на факс: (02) 954 32 08

или на e-mail: office@unitax-consult.com

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

25 Март 2010 г.

09.00 – 09.30 Регистрация.

09.30 – 11.00 Kоментар на практическите проблеми и измененията в общите правила за възлагане на обществените поръчки. Общи и специални изисквания към решенията на възложителите съгласно нормите на АПК и на ЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза.

11.30 – 13.00 Практически проблеми и промени в общите правила за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Най-често срещани нарушения при изготвянето на документациите за участие.

13.00 – 14.00 Обяд.

14.00 – 15.30 Проблеми при изготвянето, сключването и изпълнението на договорите за възлагане на обществените поръчки.

15.30 – 16.00 Кафе пауза.

16.00 – 17.30 Анализ на измененията в правната уредба на договора за възлагане на обществена поръчка. Рамково споразумение.

26 Март 2010 г.

09.00 – 10.30 Проблеми при прилагането на нововъведените правила за усвояване на средства от европейските фондове.

10.30 – 11.00 Коментар на съдебната практика по прилагането на Закона за обществените поръчки и на Директива 2007/66/ЕО – първа част

11.00 – 11.30 Кафе пауза.

11.30 – 13.00 Коментар на съдебната практика по прилагането на Закона за обществените поръчки и на Директива 2007/66/ЕО – втора част.


19.10.2016

« Назад към всички публикации