гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ И ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ."

Уважаеми Дами и Господа,


Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ”, съвместно с Адвокатско съдружие “Денкова, Горанов и партньори” организира семинар на тема “АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ И ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.


Семинарът ще се проведе на 29-30.04.2010 г. (четвъртък и петък) в конферетната зала на хотел „Анел” в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14.

На семинара ще бъде отделено специално внимание на следните теми:

- Прекратяване на служебното правоотношение. Общи основания за прекратяване на служебното правоотношение;

- Закрила при прекратяване на служебното правоотношение;

- Дисциплинарна отговорност на държавния служител. Основания за реализиране на отговорността. Видове дисциплинарни наказания и фактори, които се вземат предвид при определянето на дисциплинарните наказания;

- Защита срещу незаконно прекратяване на служебното правоотношение. Оспорване законността на прекратяването. Обезщетения;

- Общи основания за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 325 от Кодекса на труда. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие по реда на чл. 328 от КТ;

- Дисциплинарно уволнение. Процедура за налагане на дисциплинарното уволнение;

- Защита срещу незаконосъобразно прекратяване на трудово правоотношение.Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. Изменение на трудовото правоотношение – чл. 119 КТ.


Лектори са:

Марина Михайлова – съдия във Върховен административен съд;

Ценка Георгиева – съдия във Върховен касационен съд.

 
Таксата за участие е 240 /двеста и четиридесет/ лв. на човек.

Отстъпка за всеки втори и следващ участник от една фирма – 230 лева.

Такса са участие само в един от двата семинарни дни – 140 лева.

Цената включва обучение, персонални консултации с лектора, учебни  материали, кафе паузи, работен обяд, сертификат за участие в семинара.

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ „Дамян Груев”, София

IBAN: BG77 BUIN 95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта

на факс: (02) 954 32 08

или на e-mail: office@unitax-consult.com


19.10.2016

« Назад към всички публикации