гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ЕЛЕКТРОННО ДЕКЛАРИРАНЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

Уважаеми дами и господа,
 
Фирма „ЮНИТАКС”, организира семинар на тема „ЕЛЕКТРОННО ДЕКЛАРИРАНЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 
Работната среща ще се проведе на 17 декември 2010 г. (петък) в голямата зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.
 
Работната среща ще включва дискусия на следните теми:
 
· Подаване на обобшени декларации при въвеждане и напускане на Европейския съюз;
· Практически проблеми при попълване на обобщените декларации;
· Използване на данните от обобщените декларации при деклариране на режим транзит.
 
Лектори са водещи експерти от Централно митническо управление на Агенция „Митници”:
 
· г-жа Мария Пашова – държавен експерт в отдел „Внос и износ на стоки” при дирекция „Митнически режими и процедури”;
· г-жа Латинка Янкова – държавен експерт в отдел „Транзит”;
· г-н Теодор Мартев – старши експерт в Дирекция „Митническа стотистика и автоматизация”.
 
Таксата за участие е 190 /сто и деветдесет/ лв. на човек.
За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лева.
Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.
 
Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД
в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София
IBAN: BG77BUIN95611000209773
SWIFT (BIC): BUINBGSF
 
Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в Парк хотел „Витоша”

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта
на факс: (02) 954 32 08
или на e-mail: office@unitax-consult.com

ПРОГРАМА НАСЕМИНАРА
 
17 Декември 2010 г.
 
09.00 – 09.30
Регистрация
 
09.30 – 11.00
Обобщена декларация за въвеждане (ICS) и напускане(ECS) на стоки от ЕС.
 
 
11.00 – 11.30
Кафе – пауза        
 
 
11.30 – 13.00
Електронно подаване на данните за въвеждане и напускане на стоки от ЕС. Система за контрол на износа (СКИ).
 
 
13.00 – 14.00 
Обяд
 
14.00 – 15.30
Промени в регламентите, влизащи в сила от 01.01.2011 г.
 
15.30 – 16.00 
Кафе – пауза
 
16.00 – 17.3
Подаване на данните от обобщената декларация за въвеждане в декларацията за поставяне под режим транзит.
 

19.10.2016

« Назад към всички публикации