гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМА ПО ДДС В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г."


Уважаеми дами и господа,
 
Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира работна среща на тема „ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМА ПО ДДС В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.
 
Работната среща ще се проведе на 27 юни 2011 г. (понеделник) в конферентната зала на Хотел „Анел”, гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14.
 
 
Работната среща ще включва дискусия на следните теми:
 
· Същност на регламентите, като част от Общностното право;
· Регламент № 282/2011 г. на Съвета от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива № 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС - в сила от 01.07.2011 г.;
· Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС във връзка с прилагането на Регламент № 282/2011 г. на Съвета от 15.03.2011 г.;
 
 
Лектор е госпожа Моника Петрова – главен методолог по ДДС в Централно управление на Национална агенция по приходите.
 
Работната среща ще започне в 9.30 часа и ще завърши в 16.30 часа.
 
Таксата за участие е 180 /сто и осемдесет/ лв. на човек.
За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 170 (сто и седемдесет) лева.
 
Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лектора, кафе паузи и работен обяд.
 
 
Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД
в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София
IBAN: BG77BUIN95611000209773
SWIFT (BIC): BUINBGSF
 
 
Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта
на факс: (02) 954 32 08
или на e-mail: office@unitax-consult.com


19.10.2016

« Назад към всички публикации