гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДС. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБА № 3/19.02.2010 г."

Уважаеми дами и господа,
 
Фирма „ЮНИТАКС”, организира работна среща на тема „ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДС. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБА № 3/19.02.2010 г.
 
Работната среща ще се проведе на 10 декември 2010 г. (петък) в хотел „Родина”, гр. София, бул. Тотлебен 8 в зали „Марица” и „Струма”.
 
В частта, касаеща Наредба 3/2010, семинарът ще бъде разделен по видове акцизни стоки:
· за енергийни продукти и електрическа енергия – в зала „Марица”;
· за алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия – в зала „Струма”.
 
Работната среща ще включва дискусия на следните теми:
 
· актуални въпроси по прилагането на Наредба № 3/19.02.2010 г. за изискванията и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване;
· ред за извършване на проверки за съответствие на данъчните складове с изискванията на Наредба № 3/19.02.2010 г.;
· промени в ЗАДС в сила от 01.01.2011 г.;
 
Лектори са водещи експерти от Централно управление на Агенция „Митници”:
 
· г-н Божидар Алексов – директор на Дирекция „Акцизи”;
· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия”;
· г-н Димитър Копралев – ст. експерт в отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия”;
· г-н Иван Борисов - началник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия”;
· г-н Румен Кираджиев – началник на „Център за анализ и контрол на акцизните операции”.
 
Таксата за участие е 190 /сто и деветдесет/ лв. на човек.
За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лева.
Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.
 
Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД
в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София
IBAN: BG77BUIN95611000209773
SWIFT (BIC): BUINBGSF
 
Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в хотел “Родина”в гр.София при преференциални цени.

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта
на факс: (02) 954 32 08
или на e-mail: office@unitax-consult.com


19.10.2016

« Назад към всички публикации