гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДС И ППЗАДС. ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИЗИТЕ - ФАЗА 2.1."

Уважаеми дами и господа,
 
Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира работна среща на тема „ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДС И ППЗАДС. ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИЗИТЕ - ФАЗА 2.1.
 
Работната среща ще се проведе на 12 април 2011г. (вторник) в голямата зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.
 
 
Работната среща ще включва дискусия на следните теми:
 
· Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2011г. и 08.03.2011г.;
· Измененията в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 22.02.2011г.;
· Система за управление на акцизите – фаза 2.1.
· Електронно подаване на акцизните декларации, дневник складова наличност и рекапитулативна декларация;
 
 
Лектори са водещи експерти от Централно управление на Агенция „Митници”:
 
· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия”;
· г-н Иван Борисов - началник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия”;
· г-н Лъчезар Гелев – главен специалист в отдел „Акцизна политика”.
 
Таксата за участие е 190 /сто и деветдесет/ лв. на човек.
За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лева.
Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.
 
Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД
в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София
IBAN: BG77BUIN95611000209773
SWIFT (BIC): BUINBGSF
 
Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в Парк хотел “Витоша” в гр.София при преференциални цени.

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта
на факс: (02) 954 32 08
или на e-mail: office@unitax-consult.com

Уважаеми дами и господа,
 
Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира работна среща на тема „ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДС И ППЗАДС. ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИЗИТЕ - ФАЗА 2.1.”
 
Работната среща ще се проведе на 12 април 2011г. (вторник) в голямата зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.
 
 
Работната среща ще включва дискусия на следните теми:
 
· Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2011г. и 08.03.2011г.;
· Измененията в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 22.02.2011г.;
· Система за управление на акцизите – фаза 2.1.
· Електронно подаване на акцизните декларации, дневник складова наличност и рекапитулативна декларация;
 
 
Лектори са водещи експерти от Централно управление на Агенция „Митници”:
 
· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия”;
· г-н Иван Борисов - началник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия”;
· г-н Лъчезар Гелев – главен специалист в отдел „Акцизна политика”.
 
Таксата за участие е 190 /сто и деветдесет/ лв. на човек.
За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лева.
Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.
 
Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД
в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София
IBAN: BG77BUIN95611000209773
SWIFT (BIC): BUINBGSF
 
Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в Парк хотел “Витоша” в гр.София при преференциални цени.

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта
на факс: (02) 954 32 08
или на e-mail: office@unitax-consult.com

ПРОГРАМА НАСЕМИНАРА
 
12 Април 2011 г.
 
 
 
09.00 – 09.30
Регистрация
 
09.30 – 11.00
Обсъждане на промените в Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагането на закона – част І
 
 
11.00 – 11.30
Кафе – пауза        
 
 
11.30 – 13.00
Обсъждане на промените в Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагането на закона – част ІІ
 
 
13.00 – 14.00 
Обяд
 
14.00 – 15.30
Електронно подаване на акцизна декларация (АД), Регистър „Дневник на складовата наличност” (ДСН) и рекапитулативна декларация (РД) – изисквания към формата и реквизитите в АД, ДСН и РД.
 
15.30 – 16.00 
Кафе – пауза
 
16.00 – 17.30 
Демонстрация на подаване на АД, ДСН и РД по електронен път. Дискусия и въпроси, касаещи СУА – Фаза 2.1.

19.10.2016

« Назад към всички публикации