гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДС И ППЗАДС, В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г. ВНЕДРЯВАНЕ НА SEED 1.7 И EMCS ФАЗА 3.1."

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДС И ППЗАДС, В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г. ВНЕДРЯВАНЕ НА SEED 1.7 И EMCS ФАЗА 3.1.

 

Семинарът ще се проведе на 10-11 декември 2012 г. (понеделник и вторник) в парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. Росарио 1.

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

· Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2013 г.;

· Промените в Наредба № 3/19.02.2010 г. в сила от 31.03.2013 г.;

· Най-често констатирани нередности и грешки при воденето на материалната отчетност в хода на ревизионните производство. Взаимовръзка между Наредба № 3/19.02.2010 г. и водената материална отчетност.

· Промените, свързани с изграждането на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Подаване по електронен път на акцизните данъчни документи, искания и уведомления по ЗАДС. Спецификации за търговския сектор;

· SEED 1.7 и EMCS фаза 3.1 – внедряване и значение на промените за търговския сектор;

 

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” при ЦМУ, Агенция „Митници”;

· г-жа Светла Генова – началник на отдел ”Акцизна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;

· г-н Иван Борисов – началник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия” при ЦМУ, Агенция „Митници”;

· г-н Пламен Павлов - началник на отдел „Последващ контрол” при Митница Столична.

 

Таксата за участие е 270 /двеста и седемдесет/ лв. на човек.

За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма – отстъпка от 5%.

Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.

Начало на семинара – 9.00 часа на 10.12.2012 г.

 

Срок за потвърждение: до 05.12.2012 г. (сряда).

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, Клон: ФЦ Дамян Груев

IBAN: BG 77 BUIN 956 11 000 209 773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 

10.12.2012 (Понеделник)

09.00 – 09.30

Регистрация

09.30 - 11.00

Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2013 г.

Промените в Наредба № 3/19.02.2010 г. в сила от 31.03.2013 г.

11.00 – 11.30

Кафе пауза.

11.30 – 13.00

Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2013 г.

Промените в Наредба № 3/19.02.2010 г. в сила от 31.03.2013 г.

13.00 – 14.00

Обяд.

14.00 – 15.00

Най-често констатирани нередности и грешки при воденето на материалната отчетност в хода на ревизионните производство. Взаимовръзка между Наредба № 3/19.02.2010 г. и водената материална отчетност.

 

15.00 – 15.30

Кафе пауза.

15.30 – 17.00

Най-често констатирани нередности и грешки при воденето на материалната отчетност в хода на ревизионните производство. Взаимовръзка между Наредба № 3/19.02.2010 г. и водената материална отчетност.

 

Лектори:

Наташа Петрова  – началник на отдел в дирекция „Акцизи”;

Иван Борисовначалник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия” ;

Пламен Павлов - началник на отдел „Последващ контрол” при Митница Столична.

 

 

11.12.2012 (Вторник)

09.30 – 11.00

Промените, свързани с изграждането на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Подаване по електронен път на акцизните данъчни документи, искания и уведомления по ЗАДС. Спецификации за търговския сектор

11.00 – 11.30

Кафе пауза

11.30 – 13.00

SEED 1.7 и EMCS фаза 3.1 – внедряване и значение на промените за търговския сектор

Лектор:

Светла Генова – началник на отдел ”Акцизна политика”.


19.10.2016

« Назад към всички публикации