гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "НОВАТА НАРЕДБА № Н-1/22.01.2014 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АКЦИЗНИТЕ СТОКИ. ДРУГИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ."

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “НОВАТА НАРЕДБА № Н-1/22.01.2014 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АКЦИЗНИТЕ СТОКИ. ДРУГИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ.

Семинарът ще се проведе на 28 февруари 2014 г. (петък) в конферетната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.


Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  • Обсъждане и анализ на новата Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, издадена от министъра на финансите, в сила от 28.01.2014 г.;
  • Общи и спицифични изискваия към данъчнозадължинети лица по реда на Наредба № Н-1/2014 г. Точки за контрол. Привеждане в съответствие с Наредбата;
  • Внедряване на EMCS фаза 3.1. он 13.02.2014 г. Обхват и значение на промените за търговския сектор;
  • Нови съобщения в EMCS във връзка с разпоредбата на чл. 103а от ЗАДС;
  • Интеграция на EMCS и БИМИС - кръстосана проверка и автоматично приключване на е-АД за износ;
  • Обсъждане на измененията на ЗАДС и ППЗАДС в сила от 01.04.2014 г.


Лектор на семинара е г-жа Светла Генова – началник на отдел ”Акцизна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;

Таксата за участие е 190 (сто и деветдесет) лв. на човек.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лв.

Фирми, участвали на семинара, организиран на 11.12.2013 г., получават допълнителна отстъпка от горните цени в размер на 10 лв.  


Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню - при предварителна заявка.

 
Начало на семинара – 9.00 часа на 28.02.2014 г.
Срок за потвърждение: до 21.02.2014 г. (петък).

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации