гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "НОВИЯТ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА, В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г."

Уважаеми дами и господа,

Фирма „ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ООД, организира семинар на тема “НОВИЯТ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА, В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г.

Семинарът ще се проведе на 28-29май 2015 г. (четвъртък и петък) в конферетната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 •  решения свързани с прилагането на митническото законодателство;
 •  въвеждане на стоки на митническата територия на Съюза – обобщена декларация за въвеждане, пристигане на стоки, (уведомление за пристигане), представяне на стоки и временно складиране;
 •  митнически статус и режим транзит;
 •  поставяне на стоки под митнически режим – стандартна митническа декларация, опростена митническа декларация и други опростявания;
 •  специални режими различни от транзит (временно складиране, митническо складиране, свободни зони, временен внос, специфична употреба, активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване;
 •  стоки изведени от митническата територия на Съюза – формалности преди напускането на стоките, формалностите след напускането на стоките, износ и реекспорт, обобщена декларация за напускане, уведомление за реекспорт.
 •  промени във връзка с митническото задължение;
 •  преходни мерки.


Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 •  г-жа Розалия Димитрова – заместник директор на Агенция “Митници”;
 •  г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  г-жа Еленка Петрова – главен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  г-н Динамир Крумов – главен експерт в отдел „МИР, ВС, СЗ и СС” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”.


Таксата за участие е 260 (двеста и шестдесет) лв. на човек.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 250 (двеста и петдесет) лв.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню - при предварителна заявка.


Начало на семинара – 9.30 часа на 28.05.2015 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

Срок за потвърждение: до 22.05.2015 г. (петък).

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Христо Ботев, София

IBAN: BG47BUIN76041012020411

SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации