гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ"

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ООД, организира семинар на тема “НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ”

 

Работната среща ще се проведе на 15 и 16 октомври 2012 г. (понеделник и вторник) в Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

· Производство, етикетиране, представяне и превоз на лозаро-винарски продукти;

· Лаборатории и методи за изпитване;

· Контрол върху производството и търговията, наказателни разпоредби;

· Категории спиртни напитки. Специфични изисквания за традиционни български спиртни напитки – производство, технологични практики и предлагането им на пазара;

· Регистриране на производителите, технически спецификации, декларации и дневници;

· Спиртни напитки с географски указания;

· Описание, представяне, етикетиране и представяне на пазара;

· Условия за внос и предлагане на пазара на продукти от трети страни;

· Изменения и допълнения на ЗАДС и ППЗАДС свързани с документацията и отчетността при производство и търговията със спиртни напитки.

 

Лектори са водещи експерти от Изпълнителната агенция по лозата и виното, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Централно управление на Агенция „Митници”:

 

· г-жа Мая Трифонова – Главен секретар на Изпълнителната агенция по лозата и виното;

· д-р Димитър Гайдарски – Главен дирвжвжвектор на Главна дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор” в Изпълнителната агенция по лозата и виното;

· г-жа Гергана Царева – директор на Дирекция „Регистрация, лицензиране и контрол” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” към Дирекция „Акцизи” в ЦМУ на Агенция „Митници”.

 

Таксата за участие е 320 /триста и двадесет/ лева на човек.

Всеки втори и следващ участник от една фирма ползва 5% отстъпка.

Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и два работни обяда.

 

Срок за потвърждение: до 10.10.2012 г. (сряда).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон “Мария Луиза”, София

змзмзззIBAN: BG 47 BUIN 76041012020411

SWIFT (BIC): BUINBGSF

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 

15 Октомври 2012 г. (Понеделник)

 

09.00 – 09.30              Регистрация

09.30 - 11.00              Лекция

11.00 – 11.30              Кафе пауза

11.30 – 13.00              Лекция

13.00 – 14.00              Обяд

14.00 – 15.30              Лекция

15.30 – 16.00              Кафе пауза

16.00 – 17.30              Лекция

 

 

Представяне на новия Закон за виното и спиртните напитки

Изпълнителна агенция по лозата и виното /ИАЛВ/

 

1. Промените в сектор „Вино” на Европейския съюз, наложили разписването на нов Закон за виното и спиртните напитки.

2. Производствен потенциал  и лозарски регистър.

3. Лозаро-винарски продукти и категории вина.

4. Производство на лозаро-винарски продукти.

5. Етикетиране и представяне на лозаро-винарските продукти.

6. Превоз на лозаро-винарски продукти.

7. Лаборатории и методи за изпитване.

8. Контрол върху производството и търговията на лозаро-винарски продукти.

9. Административнонаказателни разпоредби.

10. Правилник за прилагане на закона за виното и спиртните напитки.

 

Лектори:

г-жа Мая Трифонова – Главен секретар на ИАЛВ;

д-р Димитър Гайдарски – Главен директор на Главна дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор” в ИАЛВ.

 

 

16 Октомври 2012 г. (Вторник)

 

09.00 – 09.30              Регистрация

09.30 - 11.00              Лекция

11.00 – 11.30              Кафе пауза

11.30 – 13.00              Лекция

13.00 – 14.00              Обяд

14.00 – 15.00              Лекция

15.00 – 15.30              Кафе пауза

15.30 – 16.30              Лекция

 

Представяне на новия Закон за виното и спиртните напитки

Министерство на икономиката енегретиката и туризма /МЕЕТ/

 

1. Цели и същност на новия Закон в част "Спиртни напитки" - въвеждане измененията от европейското право след реформата в сектора и регулиране на цялата материя (сега регламентирана в голям брой подзаконови нормативни актове.

2. Категории спиртни напитки - в съответствие с Регламент 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

3. Специфични определения и изисквания за традиционни български спиртни напитки;някои императивни разпоредби при производството, технологичните практики и предлагането на пазара.

4. Регистриране на производителите; Технически спецификации; Промени в тях и в обстоятелствата.

5. Декларации и дневници.

6. Спиртни напитки с географски указания.

7. Описание, представяне, етикетиране и представяне на пазара.

8. Условия за внос и предлагане на пазара на продукти от трети страни.

9. Контрол.

10. Санкции.

 

Лектор:

г-жа Гергана Царева – директор на Дирекция „Регистрация, лицензиране и контрол” в МИЕТ.

 

Закон за акцизите и данъчните складове

Агенция „Митници” /АМ/

 

1. Изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), както и предстоящи промени в ЗАДС и ППЗАДС, свързани с документацията и отчетността.

2. Дискусионни въпроси във връзка с прилагането на ЗАДС и  ППЗАДС.

 

 Лектор:

г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” към Дирекция „Акцизи” в ЦМУ на АМ.


19.10.2016

« Назад към всички публикации