гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "НОВИЯТ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА, В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г. ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА"

Уважаеми дами и господа,

Фирма „ЮНИТАКСОБУЧЕНИЕ” ООД организира съвместно с БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ СНАБДИТЕЛИ семинар на тема “НОВИЯТ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА, В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г. ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА”.

Семинарът ще се проведе на 28 май 2016 г. (събота) в конферентната зала на хотел „Голдън Тюлип” гр. Варна, бул. “Христо Ботев” 3А.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 •  Промени в правилата за придобиване на непреференциален произход на стоките;
 •  Доказателства за преференциален произход по схемата на ЕС, предназначена за държави бенефициери, по Общата система за преференции;
 •  Промени свързани с въвеждането на стоките на митническата територия на Съюза – обобщена декларация за въвеждане, пристигане на стоки, представяне на стоките, временно складиране и преходните правила;
 •  Промени в митническото законодателство, свързани с поставяне на стоки под митнически режим – стандартна и опростена митническа декларация;
 •  Промени в областта на митническия статус и транзит, произтичащи от МК на Съюза и регламентите във връзка с неговото прилагане, включително и преходните правила, свързани с електронните системи;
 •  Промени в митническото законодателство при специалните режими, различни от транзит в контекста на МК на Съюза и преходните правила;
 •  Промени в митническото законодателство, свързани с извеждането на стоки от митническата територия на Съюза;
 •  Специфики на митническото оформяне и процедури във връзка с морския превоз на стоки в контекста на новия МК на Съюза.


Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 •  г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  г-жа Веска Тодорова – началник отдел “Произход на стоките” в дирекция “ТП” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  г-жа Хризантема Бауренска – държавен инспектор в отдел “МРП” в митница Варна.


Таксата за участие е 180 (сто и осемдесет) лв. на човек.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 170 (сто и седемдесет) лв.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд.
 

Срок за потвърждение: до 20.05.2016 г. (петък).
 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF


20.10.2016

« Назад към всички публикации