гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
 • 1

Семинар на тема "НОВИЯТ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА, В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г. ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА."

Уважаеми дами и господа,

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “НОВИЯТ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА СЪЮЗА, В СИЛА ОТ 01.05.2016 Г. ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА.

Семинарът ще се проведе на 31 март – 01 април 2015 г. (четвъртък и петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 •  Тарифно класиране на стоки и Обвързваща тарифна информация в контекста на новия Митнически кодекс /МК/ на Съюза;
 •  Промени в митническото законодателство, свързани с правилата за придобиване на непреференциален произход на стоките;
 •  Доказателства за преференциален произход на стоките по схемата на Европейския съюз, предназначена за държави бенефициери, по Общата система за преференции;
 •  Гарантиране на еднаквото и хармонизирано прилагане на разпоредбите относно определянето на митническата стойност на стоките в съответствие с МК на Съюза;
 •  Промени в митническото законодателство, свързани с въвеждането на стоките на митническата територия на Съюза – обобщена декларация за въвеждане, пристигане на стоки /уведомление за пристигане/, представяне на стоките, временно складиране и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г. до въвеждане на електронните системи;
 •  Промени в митническото законодателство, свързани с поставяне на стоки под митнически режим – стандартна митническа декларация, опростена митническа декларация, други опростявания и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 •  Промени в областта на митническия статус и транзит, произтичащи от МК на Съюза и регламентите във връзка с неговото прилагане, включително и преходните правила, свързани с електронните системи;
 •  Промени в митническото законодателство при специалните режими, различни от транзит /митническо складиране, свободни зони, временен внос, специфична употреба, активно и пасивно усъвършенстване/ в контекста на МК на Съюза и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 •  Промени в митническото законодателство, свързани с извеждането на стоки от митническата територия на Съюза – формалности преди напускането на стоките, предварителна декларация преди заминаването на стоките, износ и реекспорт, обобщена декларация за напускане и преходни правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 •  Обезпечаване на потенциално или съществуващо митническо задължение – общи разпоредби, предоставяне на обезпечение, форми на обезпечение, освобождаване от обезпечението.Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 •  г-жа Розалия Димитрова – заместник директор на Агенция “Митници”;
 •  г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  г-н Динамир Крумов – главен експерт в отдел „МИР, ВС, СЗ и СС” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  г-жа Михаела Петрова – старши юрисконсулт в отдел “Събиране на митническото задължение и традиционни собствени ресурси” в дирекция“Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”
 •  експерти от отдел “ТАРИК и тарифно класиране” в дирекция “Тарифна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  експерти от отдел “Произход на стоките” в дирекция “Тарифна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 •  експерти от отдел “Митническа стойност и привилегировани операции” в дирекция “Тарифна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;


 

Таксата за участие е 330 (триста и тридесет) лв. на човек (без ДДС).

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 310 (триста и десет) лева (без ДДС).

При записване до 07.03.2016 г. се ползва отстъпка от 10 /десет/ лева от горните цени.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню - при предварителна заявка).

 

Начало на семинара – 9.30 часа на 31.03.2016 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

Срок за потвърждение: до 25.03.2016 г. (петък).

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

Теми и програма първи ден – 30.03.2016 г. (Четвъртък)

 

Теми - 30.03.2016 г.:

 1. Тарифно класиране на стоки и Обвързваща тарифна информация в контекста на новия Митнически кодекс /МК/ на Съюза;
 2. Гарантиране на еднаквото и хармонизирано прилагане на разпоредбите  относно определянето на митническата стойност на стоките в съответствие с МК на Съюза;
 3. Промени в митническото законодателство, свързани с правилата за придобиване на непреференциален произход на стоките;
 4. Доказателства за преференциален произход на стоките по схемата на Европейския съюз, предназначена за държави бенефициери, по Общата система за преференции;

 

Програма - 30.03.2016 г.:

9.00 – 9.30

Регистрация

9.30 – 11.00

Тема № 1

Лектор – Мая Балева – държавен експерт в отдел „ТАРИК и тарифно класиране“, дирекция „ТП“ в ЦМУ на Агенция „Митници“

11.00 – 11.30

Кафе пауза

11.30 – 13.00

Тема № 2

Лектор - Албена Димитрова – началник на отдел „Митническа стойност и привилегировани операции“, дирекция „ТП“ в ЦМУ на Агенция „Митници“

13.00 – 14.00

Обяд

14.00 – 15.30

Тема № 3

Лектор – Веска Тодорова – началник отдел “Произход на стоките” в дирекция “ТП” при ЦМУ, Агенция „Митници”

15.30 – 16.00

Кафе пауза

16.00 – 17.30

Тема № 4

Лектор - Веска Тодорова – началник отдел “Произход на стоките” в дирекция “ТП” при ЦМУ, Агенция „Митници”

 

Теми и програма втори ден – 01.04.2016 г. (Петък)

 

Теми – 01.04.2016 г.:

 1. Промени в митническото законодателство, свързани с въвеждането на стоките на митническата територия на Съюза – обобщена декларация за въвеждане, пристигане на стоки /уведомление за пристигане/, представяне на стоките, временно складиране и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г. до въвеждане на електронните системи;
 2. Промени в митническото законодателство, свързани с поставяне на стоки под митнически режим – стандартна митническа декларация, опростена митническа декларация, други опростявания и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 3. Промени в областта на митническия статус и транзит, произтичащи от МК на Съюза и регламентите във връзка с неговото прилагане, включително и преходните правила, свързани с електронните системи;
 4. Промени в митническото законодателство при специалните режими, различни от транзит /митническо складиране, свободни зони, временен внос, специфична употреба, активно и пасивно усъвършенстване/ в контекста на МК на Съюза и преходните правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 5. Промени в митническото законодателство, свързани с извеждането на стоки от митническата територия на Съюза – формалности преди напускането на стоките, предварителна декларация преди заминаването на стоките, износ и реекспорт, обобщена декларация за напускане и преходни правила за прилагане на разпоредбите от 01 май 2016 г.;
 6. Обезпечаване на потенциално или съществуващо митническо задължение – общи разпоредби, предоставяне на обезпечение, форми на обезпечение, освобождаване от обезпечението.

 

Програма – 01.04.2016 г.:

9.00 – 10.00

Тема № 6

Лектор - Еленка Петрова – държавен експерт в отдел „Внос и износ“, дирекция „МРП“ в ЦМУ на Агенция „Митници“

10.00 – 11.00

Тема № 7

Лектор - Еленка Петрова – държавен експерт в отдел „Внос и износ“, дирекция „МРП“ в ЦМУ на Агенция „Митници“

11.00 – 11.30

Кафе пауза

11.30 – 12.30

Тема № 8

Лектор - Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “МРП” при ЦМУ, Агенция „Митници”

12.30 – 13.30

Обяд

13.30 – 14.30

Тема № 9

Лектор – Динамир Крумов – началник отдел “МИР, ВСы СЗ и СС” в дирекция “МРП” при ЦМУ, Агенция „Митници”

14.30 – 15.00

Кафе пауза

15.00 – 16.00

Тема № 10

Лектор - Еленка Петрова – държавен експерт в отдел „Внос и износ“, дирекция „МРП“ в ЦМУ на Агенция „Митници“

16.00 – 17.00

Тема № 11

Лектор - лектор Михаела Петрова, старши юрисконсулт в отдел „Събиране на митническото задължение и традиционни собствени ресурси“, дирекция „МРП“ в ЦМУ на Агенция „Митници“


20.10.2016

« Назад към всички публикации