гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАДС, КАСАЕЩИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЦИС. ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ФАЗА 3 НА EMCS"

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ООД, организира семинар на тема “ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАДС, КАСАЕЩИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЦИС. ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ФАЗА 3 НА EMCS

 

Работната среща ще се проведе на 25 юни 2012 г. (понеделник) в хотел „Родина”, гр. София, бул. Тотлебен 8.

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 

· Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове;

·  Промените в ЗАДС, свързани с изграждането на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Подаване по електронен път на акцизните данъчни документи;

· Проблеми при прилагане на новите функционалности на Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) и модул за електронно обучение.

Лектори са водещи експерти от Централно управление на Агенция „Митници”:

 

· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия”;

· г-жа Светла Генова – началник на отдел ”Акцизна политика”;

· г-н Иван Борисов – началник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия”.

 

Таксата за участие е 180 /сто и осемдесет/ лв. на човек.

 

Лица, взели участие в семинара на 05.12.2011 г. ползват допълнителна отстъпка от 6 %.

 

Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.

 

Срок за потвърждение: до 18.06.2012 г. (понеделник).

 

 Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон “Мария Луиза”, София

IBAN: BG 47 BUIN 76041012020411

SWIFT (BIC): BUINBGSF


19.10.2016

« Назад към всички публикации