гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАДС И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ФАЗА 3 НА EMCS - В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г"

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАДС И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ФАЗА 3 НА EMCS - В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.

 

Работната среща ще се проведе на 05 декември 2011 г. (понеделник) в голямата зала на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. „Росарио” № 1.

 

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 

· Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2012 г.;

· Новите функционалности на системата за управление на акцизите – фаза 3, в сила от 01.01.2012 г.

· Правомощия на митническите дознатели при проверката на данъчните складове;

 

Лектори са водещи експерти от Централно управление на Агенция „Митници”:

 

· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия”;

· г-н Лъчезар Гелев – главен специалист в отдел „Акцизна политика”.

· г-жа Цецка Дочева – и.д. началник на отдел „Административнно-наказателно производство” в Дирекция „Митническо разследване и разузнаване”.
 

Таксата за участие е 190 /сто и деветдесет/ лв. на човек.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 /сто и осемдесет/ лв.

Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.

 

Срок за потвърждение: до 30.11.2011 г. (сряда).

 

 Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 

05 Декември 2011 г.

 

09.00 – 09.30

Регистрация

09.30 - 10.30

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове.

10.30 – 11.00

Кафе пауза.

11.00 – 12.00

Правомощия на митническите дознатели при проверката на данъчните складове, във връзка с разследването на престъпления.

12.00 – 13.00

EMCS фаза 3 – 1 част. Въведение.

13.00 – 14.00

Обяд.

14.00 – 15.30

EMCS фаза 3 – 2 част. Нови потребителски случаи и съобщения. Връзка тип система-система за EMCS.

15.30 – 16.00

Кафе пауза.

16.00 – 17.30

EMCS фаза 3 – 3 част. Преминаване от Фаза 2 към Фаза 3 и развитие на EMCS след последния етап на фаза 3. Отговори на въпроси.


19.10.2016

« Назад към всички публикации