гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЯВАНЕТО НА БАЦИС, В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г."

Уважаеми дами и господа,

 

Фирма "Юнитакс Консулт" организира семинар на тема “ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЯВАНЕТО НА БАЦИС, В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.”

 

Семинарът ще се проведе на 28 юни 2013 г. (петък) в зала № 3 на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. Росарио 1.

 

Семинарът ще включва дискусия по следните теми:

· Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складве /ППЗАДС/, свързани с внедряването на Българската акцизна централизирана информационна система /БАЦИС/, в сила от 01.07.2013 г.;

· Подаване по електронен път на акцизните данъчни документи - основни проблеми свързани след внедряването на БАЦИС от 01.04.2013 г. намодул е-АДД;

· Работа с Web приложението на Агенция „Митници” за БАЦИС;

· Промени във водената от лицата материална отчетност;

· EMCS – нови съобщения във връзка с разпоредбата на чл. 103а от ЗАДС;

· Промени в Заповед № ЗАМ-114/26.03.2010 г. на директора на Агенция „Митници” за реда и начина за електронно предаване на данни от измервателните устройства.

 

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

· г-жа Светла Генова – началник на отдел ”Акцизна политика” към Дирекция „Акцизи” в ЦМУ на Агенция „Митници”.

· г-жа Наташа Петрова - началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” към Дирекция „Акцизи” в ЦМУ на Агенция „Митници”.

 

Таксата за участие е 170 /сто и седемдесет/ лева на човек.

За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма таксата е 160 /сто и шестдесет/ лева.

 

Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.

 

Начало на семинара – 9.00 часа на 28.06.2013 г.

 

Срок за потвърждение: до 24.06.2013 г. (понеделник).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон “Мария Луиза”, София

IBAN: BG 47 BUIN 76041012020411

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 

Заявяване на участие и всякаква допълнителна информация:

www.unitax-consult.com, тел.: (02) 954 32 80  •  тел./факс: (02) 954 32 08


19.10.2016

« Назад към всички публикации