гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2010 Г."

Уважаеми дами и господа,

Фирма „ЮНИТАКС”, организира семинар на тема “ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2010 Г. НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ. ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ ОТ М. АПРИЛ 2010 Г.”.

Семинарът ще се проведе на 22 и 23 март 2010 г. (понеделник и вторник) в Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1, като:


· На 22 март – в конферентна зала № 3

· На 23 март семинарът ще бъде разделен по видове акцизни стоки, като:

- За енергийни продукти и електрическа енергия – в зала № 233;

- За алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия – в зала № 1.

 

Семинарът е под формата на модулно обучение, като включва  следните теми:

· промени в ЗАДС и ППЗАДС за 2010 г.;

·  коментар на Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване;

· новата система за движение на акцизни стоки EMCS;

 

Вторият ден е предвиден за дискусия и обсъждане на въпроси по горната проблематика, с оглед спецификите на отделните продукти.

 

Лектори са водещи експерти от Централно митническо управление на Агенция „Митници”:

· г-н Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи”;

· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия”;

· г-жа Светла Генова – началник на отдел ”Акцизна политика”;

· г-н Димитър Копралев – ст. експерт в отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия”;

· експерт от отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия”

 

Таксата за участие е 300 /триста/ лв. на човек.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 280 (двеста и осемдесет) лева.

Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС КОНСУЛТ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, клон “Мария Луиза”, София

IBAN: BG 47 BUIN 76041012020411

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 

Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в Парк хотел  “Витоша” в гр.София при преференциални цени.

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта

на факс: (02) 954 32 08

или на e-mail: office@unitax-consult.com


19.10.2016

« Назад към всички публикации