гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАДС. ДРУГИ ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАСАЕЩИ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЦИС (В СИЛА ОТ 01.04.2013 Г.)"

УВАЖАЕМИ дами и господа,

 

Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАДС. ДРУГИ ПРОМЕНИ В АКЦИЗНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАСАЕЩИ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРОДУКТИ. ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЦИС (В СИЛА ОТ 01.04.2013 Г.)"

 

 

Семинарът ще се проведе на 25 март 2013 г. (понеделник) в зала № 2 на Парк хотел „Витоша”, гр. София, ул. Росарио 1.

 

Семинарът ще включва дискусия по следните теми:

· Промените в ЗАДС и ППЗАДС, свързани с изграждането на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС);

·  Подаване по електронен път на акцизните данъчни документи;

·  Подаване по електронен път на искания/уведомления по ЗАДС;

·  Промени във водената от данъчнозадължените лица отчетност;

·  Изисквания към подаваните в електронна форма документи;

·  Спецификации за търговския сектор;

· Работата с web приложението на Агенция „Митници”;

· Обсъждане на измененията в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.04.2013 г.;

· Промените в Наредба № 3/19.02.2010 г. и в Заповед № ЗАМ-114/26.03.2010 г. на директора на Агенция „Митници” за реда и начина за електронно предаване на данни от измервателните устройства, в сила от 31.03.2013 г.

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 

· г-жа Светла Генова – началник на отдел ”Акцизна политика” при ЦМУ, Агенция „Митници”;

· г-н Иван Борисов – началник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия” при ЦМУ, Агенция „Митници”;

 

Таксата за участие е 210 /двестаи десет/ лева на човек.

За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма таксата е 200 /двеста/ лева.

 

Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.

 

Начало на семинара – 9.00 часа на 25.03.2013 г.

 

Срок за потвърждение: до 19.03.2013 г. (вторник).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, Клон: ФЦ Дамян Груев

IBAN: BG 77 BUIN 956 11 000 209 773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 
25.03.2013 (Понеделник)

 

09.00 – 09.30

Регистрация

09.30 - 11.00

Лекция

11.00 – 11.30

Кафе пауза.

11.30 – 13.00

Лекция

13.00 – 14.00

Обяд.

14.00 – 15.30

Лекция

15.30 – 16.00

Кафе пауза.

16.00 – 17.30

Лекция

Теми от 9.30 до 13.00:

  • Промените в ЗАДС и ППЗАДС, свързани с изграждането на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС);
  • ·        Подаване по електронен път на акцизните данъчни документи;
  • ·        Подаване по електронен път на искания/уведомления по ЗАДС;
  • ·        Промени във водената от данъчнозадължените лица отчетност;
  • ·        Изисквания към подаваните в електронна форма документи;
  • ·        Спецификации за търговския сектор;
  • Работата с web приложението на Агенция „Митници”.

Лектор: Светла Генова – началник на отдел ”Акцизна политика” в Агенция „Митници”.

 

Теми от 14.00 до 17.30:

 

  • Обсъждане на измененията в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.04.2013 г.;
  • Промените в Наредба № 3/19.02.2010 г. и в Заповед № ЗАМ-114/26.03.2010 г. на директора на Агенция „Митници” за реда и начина за електронно предаване на данни от измервателните устройства, в сила от 31.03.2013 г.

Лектор: Иван Борисов – началник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия” в Агенция „Митници”.


19.10.2016

« Назад към всички публикации