гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "Изменения в ЗАДС в сила от 01.01.2016 г."

Уважаемидамиигоспода,

Фирма „ЮНИТАКСОБУЧЕНИЕ” ООД организира семинар на тема ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАДС В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.

Семинарът ще се проведе на 11 декември 2015 г. (петък) в конферетната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

  • Обсъждане на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 01.01.2016 г., както и предстоящите промени в Правилника за неговото прилагане;
  • Дискусия по новите изисквания наЗАДС към лицатавложители в данъчнитескладове, както и към данъчнозадължените лица;
  • Промени при бандеролите за акцизни стоки;
  • Изменения в изискванията към лицата, дължащи акциз, както и собствениците на данъчен склад;
  • Промени в Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) във връзка с промените в ЗАДС. Фаза 3.2 на EMCS;
  • Обсъждане на конкретни въпроси, поставени от акцизните оператори и техните организации.

Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

  • г-жа Светла Генова – директор на Дирекция “Акцизи” при ЦМУ, Агенция “Митници”;
  • г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” при ЦМУ, Агенция „Митници”.

Таксата за участие е 190 (стоидеветдесет)лв. на човек.

За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 180 (сто и осемдесет) лв.

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (при предварителна заявка възможност за вегетарианско).

Начало на семинара – 9.30 часа на 11.12.2015 г. (9.00 – 9.30 - регистрация).

Срок за потвърждение: до 04.12.2015 г. (петък).

 

Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД

в ТБ “Алианц България” АД, ФЦ Дамян Груев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773

SWIFT (BIC): BUINBGSF

Изтеглете формата за регистрация от тук!


26.02.2016

« Назад към всички публикации