гр. София 1606 • ул. Владайска 75, ет. 2, ап. 2
мобилен: + 359 899 808 321 • тел.: + 359 2 9543280
КОНСУЛТАЦИИ • ОБУЧEНИЯ • АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
  • 1

Семинар на тема "Въвеждане на новата система за измерване и контрол на акцизните стоки. Изменения в ЗАДС"

Уважаеми дами и господа,
 
Фирма „ЮНИТАКС”, организира работна среща на тема “ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВАТА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИТЕ СТОКИ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДС.
 
Работната среща ще се проведе на 2 юли 2010 г. (петък) в Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1, в конферетни зали № 3 и № 2.
 
Работната среща ще включва дискусия на следните теми:
· проблеми по прилагането на Наредба № 3/19.02.2010 г. за изискванията и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване;
· специфични изисквания по отношение на информационната система и реда за предаване на данни;
· ред за извършване на проверки за съответствие на данъчните складове с изискванията на Наредба № 3/19.02.2010 г.;
· промени в Закона за акцизите и данъчните складове;
 
Лектори са водещи експерти от Централно митническо управление на Агенция „Митници”:
· г-жа Наташа Петрова – началник на отдел „Алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия” в Дирекция „Акцизи” при ЦМУ;
· г-н Иван Борисов - експерт от отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия” в Дирекция „Акцизи” при ЦМУ;
· г-жа Диана Захаринова – ст.експерт в отдел „Информационни технологии Запад” в Дирекция „Митническа статистика и автоматизация” при ЦМУ;
· г-жа Катерина Мечкарова – Директор на Дирекция „Последващ контрол” при ЦМУ;
· г-н Тихомир Предолов – държавен експерт в отдел „Специални проверки и акцизи” в Дирекция „Последващ контрол” при ЦМУ.
 
Таксата за участие е 180 /сто и осемдесет/ лв. на човек.
За всеки втори и следващ участник от една фирма, таксата е 170 (сто и седемдесет) лева.
Цената включва обучение, материали, персонални консултации с лекторите, кафе паузи и работен обяд.
 
Таксата се заплаща по банков път по сметка на “ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД
в ТБ “Алианц България” АД, клон ФЦ“Дамян Груев”, София
IBAN: BG77BUIN95611000209773
SWIFT (BIC): BUINBGSF
 
Забележка: При желание от Ваша страна, за участниците в семинара могат да бъдат резервирани стаи в Парк хотел “Витоша” в гр.София при преференциални цени.

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена регистрационната карта
на факс: (02) 954 32 08
или на e-mail: office@unitax-consult.com

ПРОГРАМА НАСЕМИНАРА
 
02 Юли 2010 г.
 
09.00 – 09.30
Регистрация
 
 
Зала № 3
 
За алкохол, алкохолни напитки и изтютюневи изделия
Зала № 1
 
За енергийни продукти и електрическа енергия
 
09.30 – 11.00
Обсъждане на практиката и актуални въпроси при прилагането на Наредба № 3/19.02.2010 г. за измервателните уреди – Част І.
 
 
 
 
11.00 – 11.30
Кафе – пауза
 
 
 
 
11.30 - 12.3
Обсъждане на практиката и актуални въпроси при прилагането на Наредба № 3/19.02.2010 г. за измервателните уреди – Част ІІ.
 
 
12.30 – 13.3
Обяд
 
 
Зала № 3
 
Общо за акцизните оператори
 
13.30 – 14.30
Коментар на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове.
 
14.30 – 15.30
Технически изисквания за работа на информационната система. Ред и начини за електронно предаване на данни от измервателните уреди към системата на митническата администрация.
 
15.30 – 16.00 
Кафе - пауза
 
 
16.00 – 17.3
Оранизация на текущия и последващ контрол след привеждане в действие на правилата на Наредба № 3/19.02.2010 г. на министъра на финансите.

19.10.2016

« Назад към всички публикации